Vilka är 

 Undersköterskeupproret?  

Undersköterskeupproret grundades av Marie Wiberg och Jenny Klingstam våren 2019. Detta för att tillsammans med andra undersköterskor runt om i hela landet skapa opinion för bättre arbetsvillkor och fler kollegor inom äldreomsorgen.

Upproret är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk av människor som vill arbeta för att lyfta undersköterskornas status, förbättra arbetsmiljön och garantera en äldreomsorg i världsklass. 

Vi välkomnar alla som vill bidra till att vi når våra mål och som ställer upp på principen om alla människors lika värde. 

Vi ställer inte grupper mot varandra, vårt arbete för bättre villkor står inte i motsättning till andra yrkesgruppers arbete för bättre arbetsmiljö och höjda löner, tvärt om.

Vi accepterar inte heller någon form av rasism, homofobi, sexism eller annan form av kränkande beteende i vårt nätverk.

Kom med i arbetet du också - gå med i vår Facebookgrupp!

Presskontakter:

Marie Wiberg, grundare

mariewiberg@icloud.com

Jenny Klingstam, grundare

jenny.klingstam@vasteras.se